Galenus

Ischemická srdeční choroba, ischemie

Ischemická srdeční choroba

Popis onemocnění

Při ateroskleróze věnčitých tepen, při srdečních spasmech, embolii nebo při hypertrofii srdce dochází ke stavu, kdy nároky srdečního svalu na kyslík jsou vyšší, než je jeho dodávka. Příznaky mohou být mírné jen s nepatrným poškozením komorové funkce až po těžkou formu poškození komorové stěny (infarkt myokardu). Svalová vlákna, která jsou ischemií poškozená, mohou vyvolat poruchy ve funkci chlopní nebo způsobovat vážné srdeční arytmie.

Jak se onemocnění projevuje

Obvykle se dostavuje pocit tísně a velkého tlaku pod hrudní kostí. Tato bolest může vystřelovat do krku, do zad především pod lopatku, do ramene nebo do ruky. Někdy se může dostavit i bolest břicha. Je-li pacient uveden do klidu, obvykle bolest ustupuje, naopak při fyzické námaze se stupňuje. Tento okruh příznaků charakterizuje stabilizovanou chronickou formu angíny pectoris.

Měření tlaku

Pokud se onemocnění vyvíjí dále bez odpovídající léčby, bolesti se objevují stále častěji, stupňují se a nakonec nedochází k jejich ústupu ani v klidu. Projevují se další příznaky, jako je pocení, ztížené dýchání, pocit vyčerpanosti nebo slabosti. Postupně se vyvíjí nebezpečná forma nestabilní angíny.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza se určuje na základě klinického určení bolesti. Podrobná anamnéza je podmínkou. Zvýšení hodnot kardiomarkerů je základním ukazatelem pro potvrzení akutního infarktu myokardu. Pokud jsou tyto hodnoty normální a projevem jsou především bolesti v hrudníku, jedná se většinou o nestabilní angínu nebo chronickou stabilní angínu pectoris.

Z fyzikálních vyšetření se provádí elektrokardiografické vyšetření, které však může být v klidovém stavu přibližně u poloviny pacientů bezpříznakové. Při podezření na ischemickou srdeční chorobu se provádí zátěžový test (ergometrický test). Také lze při použití vhodného léku vyvolat srdeční stres a provést stresové elektrografické vyšetření. Dále se využívá metody vpravení kontrastní látky a následně se provádí koronarografické vyšetření s cílem zjistit anomálie v oblasti věnčitých tepen. Lze použít i metodu nukleární magnetické rezonance.

Laboratorní metody jsou zaměřeny na prokázání nekrózy myokardu. Stanovuje se myoglobin, srdeční proteinové troponiny (TnI a TnT), enzymatická aktivita kreatinkinázy (CK) a jejího izoenzymu (CK-MB), laktátdehydrogenázy (LD) a aspartátaminotransferázy (AST). V případě podezření na nestabilní angínu lze stanovit i C-reaktivní protein (CRP), v současné době se však jedná pouze o doplňkový test, jeho výsledky nemusí být jednoznačné.

Možné způsoby léčby

Vyžaduje se abstinence kouření a naopak u lidí se sedavým zaměstnáním odpovídající zvýšení fyzické zátěže (zásadně po konzultaci s ošetřujícím lékařem). Je nutné upravit životosprávu a zvýšit délku pobytu na čerstvém vzduchu. U lidí s nadváhou je cílem snížit hmotnost a tím snížit nároky krevního oběhu na srdeční výdej. Striktní abstinence v konzumaci alkoholu není, připouští se občasné malé množství (1 dcl červeného vína v průběhu dne vztaženo na hmotnost dospělého člověka), pokud ovšem není alkohol vyloučen z důvodů podávání některých léků.

Během léčby se průběžně sledují krevní tlak, glykemické ukazatele (u diabetiků), koncentrace cholesterolu a jeho forem LDL a HDL, celkové tuky, obezita a způsob fyzické aktivity. Podává se aspirin, léky umožňující rozšíření cév a léky snižující spotřebu kyslíku v srdečním svalu.

V případech většího poškození srdečního svalu se provádí opětovné zprůchodnění tepen pomocí angioplastiky, přičemž může být (ale nemusí) zaveden sten. Také se provádí aortokoronární přemostění (bypass).

Související články

Ischemická choroba srdeční - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x