Galenus

Míhání síní, fibrilace

Míhání síní

Popis onemocnění

Nejčastější forma srdečních arytmií. V důsledku poruch v činnosti síni jsou impulzy na komory přenášeny nepravidelně a dochází ke zcela nepravidelnému srdečnímu pulzu (tzv. absolutní arytmie). Příčinou tohoto onemocnění je nejčastěji ischemická srdeční choroba, tyreotoxikóza a přetížení srdečních síní. Onemocnění může přejít až do chronického stavu (zejména u starších osob).

Jak se onemocnění projevuje

Míhání síní se projevuje v závislosti na dalších onemocněních srdce a může být akutní, jako záchvat případně jako chronická forma. Protože se vlastně jedná o proces s chaotickou elektrickou aktivitou bez efektivních kontrakcí, může docházet k čerpání velice nízkého (až téměř nulového) objemu krve a výrazně se zhoršuje hemodynamická účinnost fibrilující části srdce. Objevuje se nepravidelné a náhlé bušení srdce a pacient pociťuje strach.

Defibrilace

Pokud se navíc projeví vysoká srdeční frekvence, komory se nemusí stačit plnit, srdce jakoby bije rychle naprázdno a vlastně nepřečerpává okysličenou krev. Začnou se objevovat příznaky nízkého krevního tlaku (arteriální hypotenze) a může dojít až k srdečnímu selhání.

Diagnóza onemocnění

Základem je elektrokardiografické vyšetření. Někdy se provádí průběžné sledování EKG po dobu 24 hodin při obvyklé denní činnosti pacienta (pomocí malého přenosného zařízení). Toto vyšetření (Holterovo monitorování) umožňuje získat informace o průběhu arytmií za obvyklých podmínek.

Možné způsoby léčby

Provádí se výboje do hrudníku (v anestezii) s cílem obnovit normální funkci síní. Pokud nejsou současně zaznamenány oběhové potíže, podávají se antiarytmika. V případě chronické formy se vedle antiarytmik podávají ještě antikoagulancia (protisrážlivé léky), protože u těchto poruch se významně zvyšuje riziko embolizace síní (ucpání v důsledku krevní sraženiny).

Související články

Fibrilace síní - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x