Galenus

Srdeční sval, kardiomyopatie

Onemocnění srdečního svalu

Popis onemocnění

Onemocnění srdečního svalu může mít známé, ale i neznámé příčiny. V případě dilatační kardiomyopatie (onemocnění srdečního svalu) se projevuje jako rozšíření komorových dutin se současným narušením jejich vypuzovací funkce. Může vzniknout jako následek virové infekce, metabolických poruch, nedostatkem některých nutričně významných látek (např. selen, vápník, fosfor), jako porucha v převodním srdečním systému, při vzniku dystrofie svalu (porucha metabolismu srdečního svalu), při nadměrné konzumaci alkoholu, používáním kokainu apod. Jsou známy i případy týkající se konce těhotenství a bezprostředně navazující na prodělaný porod (tzv. poporodní kardiomyopatie).

Běžkyně

U mladých lidí se vyskytuje hypertrofická kardiomyopatie, při které dochází k nárůstu a následně k hypertrofii (zbytnění) komorové svaloviny. Často vzniká u fyzicky aktivních mladých lidí a u sportovců. V případě restriktivní kardiomyopatie se zaznamenává prosakování a průnik krve, zvýšení vazivového podílu na úkor funkčních svalových buněk a zbytnění srdeční svaloviny.

Jak se onemocnění projevuje

Nejčastěji se onemocnění projevuje podobně, jako v případě srdečního selhávání. V případě poporodní kardiomyopatie se další těhotenství nedoporučuje.

Diagnóza onemocnění

Poškození srdeční stěny lze rozeznat i při ultrazvukovém vyšetření. Jinak se vyšetření provádí poslechem (šelest).

Možné způsoby léčby

Způsob léčby se odvozuje od příčiny. V případě alkoholové kardiomyopatie se průběh onemocnění může zmírnit při abstinenci. U hypertrofické kardiomyopatie se podávají léky snižující kontraktilitu a antiarytmika. V těžších případech kardiomyopatie se provádí chirurgické zákroky a zavádění kardiostimulátoru nebo kardiodefibrilátoru.

Související články

Kardiomyopatie - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x