Galenus

Selhání srdce, srdeční selhání

Srdeční selhání

Popis onemocnění

Stav, kdy srdce není schopno zajistit dodávku potřebného množství krve pro zajištění funkce ostatních orgánů, se označuje jako srdeční selhání. Nezahrnuje stav vysokého fyzického zatížení, kdy nedostatek přiváděného kyslíku do svalů je důsledkem dosažení maximální možné přenosové kapacity pro kyslík (maximální minutový výdej a vazebná kapacita erytrocytů).

Rentgen hrudníku

Jedná se o stav zahrnující anomálie ve funkci komor a v neurohumorální regulaci. Ve většině případů má souvislost s ischemickou chorobou srdeční a s vysokým tlakem. Dalšími vyvolávacími faktory je porucha ve funkci chlopní, srdečního svalu, některé nemoci (Pagetova choroba kostí, nemoc beri-beri, zvýšená činnost štítné žlázy apod.) mající vztah k výkonu srdce.

Jak se onemocnění projevuje

V důsledku nahromadění tekutiny v plících vzniká dušnost, která se objevuje nejprve při zátěži, později i v klidu. V noci se dušnost může objevovat za současného kašle, při změně polohy z lehu do sedu se může postiženému přechodně ulevit. Hromadění tekutiny v oběhovém systému způsobuje otoky nohou, bolest na játrech (v pravém podhrudí) a také trávicí obtíže. V důsledku poruch krevního zásobení se objevuje svalová slabost, zvýšená únava, pocit chladu a bledost kůže.

Diagnóza onemocnění

Provádí se vyšetření srdce (šelest, zvětšení srdce, tachykardie apod.), sledování plnění krční žíly, elektrokardiografické vyšetření, rentgen hrudníku a rozbory krve.

Možné způsoby léčby

Pozornost se zaměřuje především na příčinu a její odstranění. Nasazují se diety s omezením příjmu soli, alkoholu, snižuje se příjem tekutin, strava se doplňuje o látky schopné udržovat vodu ve stolici (balastní vláknina, málo stravitelné polysacharidy, gely). Pravidelně se kontroluje krevní tlak a srdeční (tepová) frekvence. Podávají se diuretika, beta-blokátory, vasodilatancia, někdy se aplikuje digitalisová léčba. V případě vážných poruch ve funkci chlopní případně navazujících tepen a žil je nutný chirurgický zákrok. V obzvláště závažných případech není vyloučena transplantace srdce.

Související články

Kardiomyopatie - rejstřík

Ischemická choroba srdeční - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x