Galenus

Tachyarytmie, zvýšená srdeční frekvence

Zvýšená srdeční frekvence

Popis onemocnění

O tachyarytmii se jedná v situacích, kdy srdeční tep přesáhne 90 až 100 úderů za minutu. Příčinou bývá obvykle porucha v tvorbě a vedení srdečního nervového vzruchu. Pokud k poruše dochází v síňovém uzlu, jedná se o sinusovou tachyarytmii (tachykardii). Může vzniknout i ve stresových situacích, většinou ale vzniká při velmi nízkém krevním tlaku, při horečce, při úzkostných stavech nebo při nadměrném vzrušení.

Oživování

Pokud porucha vznikne v síních nebo v síňokomorovém uzlu, jedná se o záchvatovou tachyarytmii a frekvence tepů může být vyšší, než 130 úderů za minutu. Tento typ tachykardie nastupuje velice rychle, stejně rychle však i odeznívá.

Pokud je příčinou tachyarytmie komorová porucha, jde o velice závažnou formu arytmie, která může končit smrtí, pokud není ihned léčena.

Jak se onemocnění projevuje

Projevy tachyarytmie jsou různé v závislosti na typu. Pacient pociťuje mdlobu, závratě, bušení srdce, může docházet ke krátkodobé ztrátě vědomí a při závažných stavech může dojít k srdečnímu selhání (při velmi vysokých frekvencích srdečních stahů).

Diagnóza onemocnění

Nejprve se hodnotí EKG, následuje zátěžový srdeční test a 24 hodinové elektrokardiografické sledování. Pro celkové hodnocení je nutné zohlednit případné další srdeční nemoci a také podávané léky.

Možné způsoby léčby

Záchvatová arytmie se léčí podáváním protiarytmických léků, komorová tachykardie případně komorová fibrilace vyžaduje aplikaci elektrického výboje do hrudníku. Léčba sinusové tachykardie je závislá na vyvolávací příčině a zaměřuje se právě na její eliminaci.

Související články

Tachykardie - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x