Galenus

Alkoholová myopatie

Alkoholová myopatie

Popis onemocnění

Alkohol sám o sobě není toxickou látkou, zdravotní problémy způsobuje až rozkladný produkt alkoholu. Ve svalovém systému způsobuje řadu poruch v důsledku myopatie projevující se celkovou slabostí a bolestivostí svalů.

Jak se onemocnění projevuje

Nejčastějším projevem je náhlá otrava alkoholem projevující se náhlým a rychlým nástupem potíží. Může dojít ke svalové obrně a také může dojít k poškození srdečního svalu. Chronický alkoholismus způsobuje postupující svalovou slabost, atrofií svalstva v ramenou a v pánvi, která může vyústit až v invaliditu.

Opilec

Objektivně je však nutno konstatovat, že se alkoholismus projevuje jinými, pro toto onemocnění typickými projevy mnohem dříve, než alkoholová myopatie.

Diagnóza onemocnění

Při vyšetření krve mohou být zaznamenány zvýšené hodnoty aktivity svalových enzymů. Při biopsii jsou patrné svalové abnormality. Stupeň poškození svalů je závislý na době pravidelné konzumace alkoholu.

Možné způsoby léčby

Je nutná absolutní abstinence. Pokud pacient přestane zcela s konzumací alkoholu, lze celou řadu svalových potíží odstranit. Je však třeba zdůraznit, že úplné odstranění svalových potíží je v kategorii nesplnitelných přání.

Související články

Alkoholismus - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x