Galenus

Botulismus

Botulismus

Popis onemocnění

Onemocnění, které obvykle vzniká jako následek požití nedostatečně zpracované potravy. Příčinou je neurotoxin botulin, který produkuje bakterie Clostridium botulinum. Jen velice zřídka dochází k nákaze prostřednictvím otevřené rány. Toxin poškozuje funkci autonomního nervového systému.

Nevolnost

Botulotoxin je velice účinný jed a jedná se o polypeptid, který ve svém řetězci obsahuje i D aminokyseliny. Z tohoto důvodu probíhá rozklad tohoto peptidu vlivem trávicích enzymů jen nedostatečně. Vzniklé fragmenty jsou biologicky vysoce účinné a působí v těle dlouhodobě. Enzymy těla je nedokážou rozkládat a tak jediným způsobem jejich likvidace je vazba na protilátku a vyloučení z těla ve formě komplexu antigen-protilátka (imunitní reakce).

Jak se onemocnění projevuje

Při otravě způsobené jídlem se příznaky projeví již po několika hodinách, ale mohou se dostavit až po 3 dnech. Při otravě prostřednictvím poranění se příznaky objevují po 1 až 2 dnech. Nejprve se objevují bolesti hlavy, dvojí a mlhavé vidění jako důsledek poškození svalů oka, vyhýbání se světlu, zornice se rozšiřují a jejich pohyblivost se výrazně zhoršuje. Postupně se bolestivost rozšiřuje na svaly krku, hrudníku, horních končetin a nakonec i na dolní končetiny. Nastávají dýchací potíže, které mohou vyústit až v zadušení. Objevují s problémy s trávením, jako je obtížné polykání, suchost v krku, nevolnost, zvracení a zácpa.

Diagnóza onemocnění

Při podezření na botulismus se prokazuje přítomnost botulotoxinu v krvi, zvratcích a výkalech. Pokud jsou k dispozici i zbytky pozřené potravy, provádí se testy i na tomto vzorku. Pokud je podezření na otravu způsobenou prostřednictvím rány, provádí se testy i na případné krevní sraženině případně se provedou stěry přímo z místa poranění.

Možné způsoby léčby

Co nejdříve se podává protilátka, provádí se podpora dýchání a v případě nákazy prostřednictvím rány se provádí její čistění a drenáž (průběžné odvádění hnisu a krve z rány). Nasazují se i antibiotika účinná proti druhu Clostridium pro případ, že by se původce otravy dostal do krevního řečiště.

Související články

Botulotoxin - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x