Galenus

Endokrinní myopatie

Endokrinní myopatie

Popis onemocnění

V důsledku poruchy funkce žlázy s vnitřní sekrecí (např. štítná žláza) dochází k poruchám ve funkci svalových vláken. Typickým příznakem je celková svalová slabost.

Štítná žláza

Jak se onemocnění projevuje

Při snížené funkci štítné žlázy dochází k oslabení svalových reflexů, vznikají svalové křeče a otok svalu. Při zvýšené činnosti štítné žlázy dochází k oslabení svalu pánve a ramenou. Může se objevit šilhání jako důsledek oslabení funkce svalů oka nebo zhoršit polykání jako důsledek oslabení svalů hrudníku. Může dojít ke zvětšení štítné žlázy.

Diagnóza onemocnění

Diagnóza se potvrzuje při zjištěné poruše v činnosti štítné žlázy a současně zaznamenané svalové slabosti. Následně se testuje krev na aktivitu svalových enzymů a případně se provádí biopsie.

Možné způsoby léčby

Léčba je cíleně zaměřena na upravení činnosti štítné žlázy. Většinou bezprostředně po úpravě funkce štítné žlázy dochází i k odeznění svalových problémů.

Související články

Hyperthyreóza - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x