Galenus

Konvulze, abnormální křeč

Konvulze

Popis onemocnění

Jedná se o silné, abnormální svalové křeče, které se objeví najednou a zcela spontánně. Obvykle vedou až k bezvědomí. Jsou klasickým případem velkého epileptického záchvatu, který začíná náhlým bezvědomím a s pádem na zem (grand mal). Poměrně často se vyskytují u dětí při infekcích většího rozsahu s doprovodnými vysokými horečkami, mohou být důsledkem závažných virových onemocnění (Reyeův syndrom) nebo při infekcích nervového systému.

Kvasinky

Konvulze jsou jedním z vážných následků po vysazení barbiturátů nebo alkoholu po těžkém návykovém užívání. V dospělosti se mohou vyskytnout v souvislosti s nádorovým onemocněním nebo s onemocněním CNS (encefalitida, meningitida).

Jak se onemocnění projevuje

První fáze tonického ztuhnutí svalstva je vzápětí vystřídána druhou (klonickou) fází projevující se křečovitými kontrakcemi celého těla. Dochází k výpadku funkcí dýchacího svalstva, následkem toho k cyanóze. Nekontrolovatelný pád na zem může způsobit poranění, křečovité stahy mohou vést i k poranění nebo prokousnutí jazyka. Výjimečné nejsou ani případy pomočení. Jakmile záchvat pomine, pacient si stěžuje na bolesti hlavy. Může také následně usnout.

Diagnóza onemocnění

Stanovit diagnózu konvulze je poměrně jednoznačné, mnohem obtížnější je určit diagnózu primárního onemocnění. Rozhodující je celková anamnéza.

Možné způsoby léčby

Léčba vyžaduje specializovaného lékaře. Při prvních známkách záchvatu je nutné pacienta stabilizovat do polohy vleže s hlavou vytočenou do strany. Musí být zajištěna průchodnost dýchacích cest i za cenu násilného otevření úst s případným vložením měkkého předmětu (zauzlovaná látka, dřevěný klacek apod.) mezi zuby (nutno zabránit i možnosti prokousnutí jazyka). V případě, že je jazyk již poraněný nebo oteklý, je nutné jej vyndat z úst ven. Ihned je nutno přivolat lékařskou pomoc.

Související články

Svalová křeč

Reyeův syndrom - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

x