Galenus

Svalová křeč, křeče v lýtku

Svalová křeč

Popis onemocnění

Jedná se o bolest spojenou s mimovolnými svalovými stahy. Křečí může být postižen jeden sval, ale také celá svalová skupina. Svalové křeče jsou častým a obtížným problémem zejména u pacientů s bolestmi v oblasti páteře (verterobrogenní obtíže) a často se vyskytují i u pacientů s poruchami krevního oběhu, především na dolních končetinách. Křeč může být vyvolána různými faktory.

02-0234 křeč v lýtku

Křeče vznikají jako následek déletrvajícího horka, minerální disbalance nebo jako důsledek nadměrné fyzické zátěže. Samostatnou kapitolou jsou křeče vznikající jako důsledek vysazení některých návykových látek a léků (např. barbituráty), patří sem i případy po vysazení alkoholu u závislých alkoholiků.

Jak se onemocnění projevuje

Křeč se projevuje déletrvajícím stahem svalu nebo skupiny svalů se současným bolestivým pocitem. Bolest může být hodně intenzívní. Silné a abnormální křeče mohou vést až k bezvědomí (konvulze). Tyto případy jsou však prakticky vždy důsledkem jiné závažné poruchy.

Diagnóza onemocnění

Křeče jsou natolik jednoznačným onemocněním, že není nutná zvláštní diagnostika. Pouze v případech hledání jejich příčiny se obvykle pozornost zaměřuje na stanovení hořčíku, protože minerální disbalance tohoto prvku bývá nejčastější příčinou. Souvislost se posuzuje s ohledem na onemocnění páteře, žaludku, diabetes a poruchy krevního oběhu. Specifickým problémem jsou menstruační a těhotenské křeče.

Křeče z horka jsou obvykle způsobeny ztrátou vody a elektrolytů v důsledku nadměrného pocení. Po intenzívním a usilovném cvičení nebo po zvýšené fyzické námaze se naopak v noci nebo ráno po procitnutí mohou objevit křeče v lýtku nebo na chodidle. Menstruační křeče jsou důsledkem zvýšené produkce prostaglandinů v těle ženy. Žaludeční křeče bývají obvykle vyvolány přejídáním, konzumací zkaženého jídla (bakteriální jedy) nebo konzumací například jedovatých hub, ale mohou vzniknout i jako důsledek alergické reakce na určitou složku jídla (například metabolická nesnášenlivost lepku).

Křeče, které přetrvávají i po zavedení určitých nápravných opatření, vyžadují provedení vylučovací diagnostiky specializovaným lékařem.

Možné způsoby léčby

Medikamentózní léčba spočívá v podávání myorelaxantů, což jsou látky uvolňující svalový stah. Mají však určité nežádoucí účinky, jako jsou závratě, útlum, snižují také sebekontrolu. Ve většině případů ve spojení s alkoholem nastávají stavy silného opojení (významně zesilují účinek alkoholu i při relativně nízkých dávkách).

Úlevu při křečích svalů dolních končetin může vyřešit obohacení stravy hořčíkem (v některých speciálních případech i vápníkem), bandážování končetiny a podáváním chininu na noc (zdrojem chininu nemusí být jen léky, ale chinin je obsažen také v některých tonicových nápojích). Suplementace hořčíkem vyžaduje podání rychle vstřebatelné formy, jako nejvhodnější se osvědčil laktát hořečnatý (magnesium lactate). Obvykle stačí podat 2x 100 mg hořčíku první den s odstupem asi 3 až 6 hodin a pokračovat dávkováním 1x 100 mg denně nejlépe po hlavním jídle (uvedené dávky se vztahují pro případ laktátu hořečnatého).

02-0252 prokardin

Z doplňků stravy dostupných na českém trhu se velice dobrých výsledků dosahuje například při užívání Prokardinu. Jedná se sice o přípravek primárně určený pro posílení činnosti svalů (zejména srdce), ale obsahuje hodně hořčíku a tím se dá vysvětlit i jeho vysoký účinek proti svalovým křečím. Zřejmě se na jeho účinnosti příznivě projevují i další obsažené účinné látky.

Související články

Spasmus - rejstříkový článek

Konvulze

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

wikipedie

Prokardin