Galenus

Cvičení, dechová cvičení

Dechová cvičení zvětšující elasticitu hrudníku

Cvik č. 1

- Leh na zádech, dolní končetiny natažené.

Při nádechu vzpažte, při výdechu předpažte. Opakujte 10x.

Příklad cviku

Příklad cviku

Cvik č. 2

- Leh na zádech, dolní končetiny natažené.

Při nádechu upažte, při výdechu připažte. Opakujte 10x.

Příklad cviku

Příklad cviku

Cvik č. 3

- Stoj rozkročný, připažit.

Při nádechu se ukloňte na jednu stranu se vzpažením protilehlé paže. Při výdechu se vraťte zpět. Opakujte střídavě na obě strany 10x.

Příklad cviku

Příklad cviku

Související články

Hlavní zásady při cvičení s míčem

Správný sed na míči

Příklady cvičení s velkým míčem

Relaxační cvičení

Cvičení posilující břišní svalstvo

Cvičení posilující prsní svalstvo

Cvičení na celkové uvolnění páteře

Cvičení zabraňující vzniku křečových žil

Cvičení proti zácpě

Cvičení ke zvýšení pohyblivosti kyčelních kloubů

Cvičení s použitím gymnastických míčů

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz