Galenus

Týdny těhotenství, fetus, plod

17. až 20. týden od početí (19. až 22. týden těhotenství)

Dochází k ukládání zvláštního hnědého tuku

Postupně dochází ke zpomalování vývoje orgánů a tkání plodu, většinou je tento vývoj již dokončen a nastává fáze přibývání na jeho váze. Je to období, kdy začíná plod svým způsobem vyspívat. Výrazně také zvyšuje svoji pohybovou aktivitu.

Plod 2

Určitou zajímavostí je, že se od 4 měsíce u plodu objevuje zvláštní tuková tkáň, tzv. hnědý tuk, jehož spalováním si plod vytváří teplo. Tuto tkáň známe pouze u savců, kteří v zimě spí zimním spánkem, jako je tomu například u medvědů. Po porodu tato tkáň mizí a již se nikdy neobjeví. Je to další důkaz o dokonalosti vzniku nového života a časové posloupnosti ve čtení genetické informace uložené v DNA. Tento hnědý tuk se objevuje na krku, na hrudníku a také v rozkroku. Postupně se bude objevovat i na jiných částech těla. Předčasně narozené děti mívají právě problém s udržením tělesné teploty a je to právě způsobeno malou zásobou hnědého tuku.

Imunitní systém je ještě nedokonalý

Začíná se také utvářet jeho vlastní imunitní systém, i když je velice primitivní a nedokonalý. Přesto již dokáže vytvářet účinnou bariéru proti některým infekcím. Plod již není odkázán pouze na infekční bariéru, kterou vytváří placenta.

Na povrchu se utváří ochranný film

Kolem míchy se utváří tukové pouzdro, které míchu chrání před otřesy a možným mechanickým poškozením. S narůstající pohybovou aktivitou plodu nabývá toto pouzdro na významu. Začíná se tvořit více podkožního tuku a celkově se začíná tělíčko zaoblovat. Velice důležitým momentem je také aktivizace tukových žláz v kůži, které začínají produkovat zvláštní voskovitou mastnou látku, která vytváří na kůži ochranný film. Tato vrstva sice výrazně zhorší přestup živin do kůže, ale placentární a oběhový systém je již plně funkční a dokáže zajistit přísun živin i do kůže plodu zevnitř prostřednictvím jeho krve. Tento ochranný film však zamezuje vymáčení kůže, neboť plod se stále vznáší v plodové vodě. Celé tělíčko je pokryto jemným chmýřím (lanugo), o jehož funkci se stále vedou rozsáhlé vědecké diskuze. Nejprve se mu přikládala funkce udržování tělesné teploty, nyní se odborníci přiklánějí spíše k názoru, že napomáhá udržovat kompaktní ochranný film na kůži. Nevylučuje se ani předpoklad, že hraje určitou roli v aktivizaci nervových zakončení v kůži.

Narůstá pohybová aktivita

Svaly a nervová zakončení ve svalech jsou již tak vyvinuta a propojena s mozkem, že začínají být pohyby koordinované a zejména účelné. Při zatlačení prstu na břicho má plod tendenci uhnout do míst, kde tento tlakový vjem není tak intenzivní. Pohybová aktivita narůstá, plod se protahuje, snaží se uchopovat pupeční šňůru, otáčí se a celkově si tímto posiluje svalstvo. Zlepšují se jeho motorické schopnosti a v neposlední řadě dochází i ke stimulaci v tvorbě a ukládání kostního minerálu. Od této doby je žádoucí obohatit stravu o látky umožňující tvorbu kostního minerálu. Mimořádně vhodným a specielně pro tyto účely vyvinutým přípravkem je Lactavit, jeho účinek se navíc zvyšuje současnou konzumací bílých zakysaných jogurtů nebo pitím acidofilního mléka.

Plod 3

Většinou stráví plod asi 20% času při různé pohybové aktivitě, jsou známy však i případy, kdy se plod jakýmkoliv způsobem hýbe až 90% času. Roztahování hrudníku je pohyb, který začíná nejpozději. Zpočátku jsou dýchací pohyby nahodilé a zabírají jen asi 1/20 celkového času, kdy plod vyvíjí jakoukoliv pohybovou aktivitu. V závěru tohoto období však hýbe hrudníkem již dvakrát častěji.

Pohlavní orgány jsou prakticky vyvinuty

U chlapců je již vyvinutý šourek, který je pevný a při vhodném natočení plodu i velmi dobře rozeznatelný. U děvčat se dále vyvíjí vaginální prohlubeň a jejich vaječníky již obsahují kolem 7 miliónů vajíček. Tvorba nových vajíček v této době ustává a v dalším průběhu těhotenství se jejich počet zredukuje na konečné asi 2 milióny. U obou pohlaví se vyvíjí bradavky a prsní žlázy.

Plod 4

Chuťově již dokáže plod rozlišovat sladkou a hořkou chuť. V ústech jsou již v dásních ukryty téměř všechny jeho mléčné zuby. Sluchově již dokáže reagovat na rytmické zvuky a později začíná reagovat na různé melodie, vnímá hlasy a s největší pravděpodobností se od tohoto okamžiku začíná vyvíjet vztah k matce i k otci.

V závěru tohoto období měří plod asi 18,5 cm měřeno od temene hlavy po kostrč a jeho hmotnost dosahuje průměrně 0,5 kg.

Vnímáte většinu jeho atletických pokusů

Nejprve slabé a nepatrné pohyby ve vašem bříšku nyní nabývají trochu na intenzitě. Někdy můžete pociťovat různé pohybové projevy jako je kopání, házení, nárazy a převalování, jak se ve vás plod otáčí, kroutí a převaluje se. Některá z vás ale nemusí v pohybové aktivitě plodu rozdíly vnímat a také nemusí být ani příliš intenzívní. Začínáte si ale zřejmě uvědomovat jistou denní pravidelnost v jeho zvýšené pohybové aktivitě. Často můžete zaznamenat tlak v okamžiku, kdy se opře pěstmi nebo nohama o děložní stěnu a má tendenci se napřimovat. Zřejmě se začíná v této době i prostorově orientovat.

Pohybovou aktivitu omezují některé látky

V této době se také naplno začínají projevovat účinky některých látek na váš plod, konkrétně na jeho pohybovou aktivitu. Předepíše-li vám lékař sedativa, působí i na váš plod a tento svoji pohybovou aktivitu utlumuje. Stejně tak při pití většího množství alkoholu, neboť dochází k tlumení jeho nervové soustavy a plod méně procvičuje dýchání. Podobně se chová plod i v případě kouření. Má se za to, že alkohol a nikotin narušují vývoj spánkových návyků budoucího dítěte.

Předpokládá se, že snížený přísun kyslíku během těhotenství může být příčinou špatného spánku dětí po narození, v pozdějším věku se může projevit snížená soustředěnost, která může být příčinou horších výsledků ve škole. Někteří odborníci se také přiklánějí k názoru, že povrchní zájem o dění kolem sebe, časté měnění zájmových činností a určitá forma náladovosti může mít prvotní příčinu v konzumaci alkoholu nebo kouření matky v době těhotenství. V případě užívání drog v době těhotenství mohou být následky ještě horší.

Změny začínají být markantnější

Zjišťujete, jak vám pomalu ale jistě mizí pas. Současně můžete mít pocit napínání kůže. Rozšíření krevních cév může vyvolat tvorbu malých červených teček na kůži ramen, paží a také na tváři. Tato nepatrná znaménka většinou po porodu zmizí. Můžete začít trpět pálením žáhy, zácpou a mohou se také ve zvýšené míře objevit záněty močového měchýře. U některých z vás se pod vlivem hormonů mohou objevit problémy s dásněmi. Asi se začnete více potit, což je důsledkem zvýšené aktivity štítné žlázy. Nedostatek kyslíku v krvi vás bude nutit dýchat zhluboka a při zvýšené fyzické námaze se může dostavit dýchavičnost. Pokud jste doposud trpěla nevolnostmi, měly by skoro úplně přestat.

Související články

13. až 16. týden od početí

21. až 24. týden od početí

Co je Lactavit a jak působí?

Těhotenství a výživa

Relaxační cvičení

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.lactavit.cz

www.vitaminyplus.cz