Galenus

Týdny těhotenství, fetus, plod

9. až 12. týden od početí (11. až 14. týden těhotenství)

Vrcholí vývoj důležitých orgánů

Vrcholí diferenciace a vývoj všech důležitých orgánů v těle potomka. Od 9. týdne lze již zcela zřetelně rozpoznat lidskou bytost a proto se také již nadále neoznačuje jako embryo. Od tohoto týdne se nazývá fetus neboli plod nebo potomek.

Embryo 4

Krk plodu se protahuje, uši se přemisťují na boční strany hlavy a oči se přesouvají do přední části obličeje, i když stále zůstávají poměrně vzdálené od sebe. Plod se vznáší v amniové tekutině (plodové vodě), která je přibližně o půl stupně teplejší, než je teplota těla matky. Má poměrně hodně prostoru pro svoje první pohybové pokusy.

V tomto období vývoje vrcholí růst hlavy a na konci 12. týdne dosáhne její velikost téměř 1/3 celkové délky plodu. Vývoj očí je sice dokončen, ale víčka stále ve svém vývoji pokračují a proto jsou v tomto období oči stále zavřené. Podoba obličeje je dotvořena, objevují se první kosti a žebra. Na prstech se objevují nehty a začínají se objevovat i vlasy na hlavě. Pokračuje vývoj genitálií a při troše štěstí lze již na ultrazvuku rozpoznat i pohlaví potomka. Probíhá vývoj oběhové soustavy směrem k periferním tkáním a zejména probíhá vývoj červených krvinek. Tyto krvinky mají mírně odlišné červené krevní barvivo, než potom po narození. Je to způsobeno tím, že krev nepřichází do styku se vzduchem v plicích, ale přebírá kyslík z krve matky. Červené krevní barvivo dítěte (fetální hemoglobin) je tedy ke kyslíku citlivější, než hemoglobin matky a díky tomu dokáže převzít kyslík i od jejího hemoglobinu.

Plod dýchá a polyká amniovou tekutinu

Dítě polyká amniovou tekutinu a vyměšuje ji do plodové vody v podobě fetální moči. Tím je stimulován vývoj jeho trávicí a vyměšovací soustavy. Stejně tak tuto tekutinu vdechuje do svých plic. Tím se procvičují dýchací a polykací svaly. Velmi dobře jsou již vyvinuty i sací reflexy, plod má sešpulené rty a dokáže pohybovat hlavou do stran. V závěru tohoto období zkouší plod již první pohyby, s největší pravděpodobností je ale ještě nevnímáte.

Embryo 5

Blána amniového vaku umožňuje vstřebávání amniové tekutiny do krve matky a současně produkuje tekutinu novou. Tím se likvidují odpadní látky vyprodukované plodem. Celý objem amniové tekutiny se vymění přibližně každých 6 hodin.

Placenta se rychle vyvíjí

V tomto měsíci se enormně rychle vyvíjí placenta a zajišťuje tak odebírání dostatečného množství živin z krve matky. Všechny vrstvy placenty sílí a vývoj se ukončuje v okamžiku, kdy pokryje téměř celý povrch dělohy. Pupeční šňůra je tvořena 3 propletenými cévami uloženými v tukovém pouzdru. Nejsilnější céva přivádí k plodu kyslík a živiny, další dvě slabší odvádí zplodiny jeho metabolismu včetně oxidu uhličitého. Délka pupečníkové šňůry je dostatečná a umožňuje pohyb plodu v jeho následujících fázích vývoje. V závěru tohoto období také zcela zaniká žloutkový vak a výživa plodu již probíhá výhradně přes placentu.

Postava

Kosti se vyvíjejí v podobě velmi pružné chrupavky a zakládají se zárodky všech 32 druhých zubů.

Na konci 12. týdne měří plod asi 9 cm měřeno od temene hlavy po kostrč a jeho hmotnost je kolem 48 gramů.

Přibýváte na váze

Nabíráte na váze, hladina hormonů se stabilizuje a v důsledku toho postupně ustupuje přecitlivělost a emocionální projevy. V důsledku růstu plodu se zvedá horní část dělohy nad pánevní okraj a lékař je již schopen tuto změnu pohmatem rozpoznat. Výkon srdce dosahuje maxima a tento stav zůstane zachován až do konce těhotenství. Protože tím narůstá i krevní tlak, reaguje vaše tělo rozšířením tepen a žil v končetinách. Tím se výrazně zlepší i jejich prokrvování a zdají se být teplejší.

Související články

Raný embryonální vývoj

1. až 8. týden od početí

13. až 16. týden od početí

Co je Lactavit a jak působí?

Těhotenství a výživa

Relaxační cvičení

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.lactavit.cz

www.vitaminyplus.cz