Galenus

Kojení, prs, kolostrum, mateřské mléko

Kojení

Ženský prs je přizpůsoben kojení

Ženský prs obsahuje přibližně 20 skupin žláz spojených s bradavkou. V průběhu těhotenství produkuje placenta a vaječníky zvýšené množství estrogenu a progesteronu a tyto hormony stimulují mléčné žlázy k produkci kolostra. Kolostrum je nažloutlá tekutina obsahující bílkoviny, cukr, vitamíny, minerální látky a protilátky chránící dítě proti infekcím. Obsahuje také hormony, které stimulují sliznici zažívacího systému dítěte ke schopnosti zpracovávat mléko a uvolňovat z něj živiny nutné pro jeho růst.

Kojení

V okamžiku zahájení porodu žlázy významně zvýší produkci protilátek, to proto, aby se s prvním napitím dítěte těchto protilátek dostalo do jeho těla co nejvíce. Produkce kolostra během prvních 3 - 5 dní po porodu postupně slábne a žlázy postupně přechází na produkci mléka.

Prvních několik napití je rozhodující pro další vývoj dítěte

Střevo narozeného dítěte má jednu zvláštnost. Jeho stěna je velice řídká a proto v prvních hodinách po narození je dobře prostupná i pro velké molekuly. To má zcela zásadní význam z pohledu obranyschopnosti dítěte. Protilátky jsou poměrně velké a složité molekuly a za normálních okolností nejsou schopné přes střevní stěnu do krve přestupovat. Narozené dítě však není dostatečně protilátkami vybaveno a jeho obranný systém se teprve v následujících letech bude utvářet a vyvíjet. Proto novorozenci dává příroda po určitou dobu možnost, jak tyto protilátky získat od své matky prostřednictvím kolostra.

Je nesmírně důležité, aby narozené dítě vypilo kolostra co nejvíce v prvních hodinách svého života. Není nutné vypít velký objem, čím častěji však i po troškách dítě saje, tím odolnější bude v budoucnosti jeho obranný systém. S určitou nadsázkou lze říci, že v této době se rozhoduje na zbytek života. Názory na dobu, kdy již střevní stěna přestane tyto velké molekuly propouštět, se mezi odborníky trošku různí. Jedna skupina se přiklání k názoru, že se tak děje nejpozději do 24 hodin od narození, někteří odborníci však připouští dobu přibližně dvojnásobnou. Všichni se však shodují v tom, že s přibývající dobou se stěna střeva stále více uzavírá a zmenšuje se tak velikost molekul, které jsou schopny přes střevní stěnu přecházet.

Na velikosti prsu většinou nezáleží

Některé ženy mají v závěru těhotenství obavy, zda budou mít dostatek mléka nebo zda bude jejich mléko dostatečně kvalitní. Většinou tyto obavy nemají opodstatnění, zejména pokud žena ve své stravě zajistí dostatečný přísun živin nutných pro produkci mléka. Každá žena disponuje od přírody kompletním vybavením pro kojení dítěte a žádná prsa nejsou příliš malá na to, aby nebyla schopna uspokojit potřeby dítěte. Problém může nastat v pozdějších dnech až týdnech a většinou přichází podnět ke ztrátě v produkci mléka zvenčí (prodělaná infekce spojená s horečkami, nedostatečná výživa, vysoké psychické zatížení apod.)

Mateřské mléko je nenahraditelné

Neexistuje žádná náhražka, která by mohla plně nahradit mateřské mléko. Proto je tak důležité, aby bylo dítě kojeno co nejdéle. Existuje celá řada názorů na to, jaké mléko použít v případech, když je produkce mateřského mléka již nedostatečná nebo maminka o mléko z různých důvodů přijde. Dokonce to jednu dobu vedlo k nesmyslnému útočení proti kravskému mléku a snaze preferovat mléka z jiných zdrojů, například kozí mléko. Skutečnost je ovšem taková, že každé jiné mléko má mírně odlišné složení zejména bílkovinné složky mléka a v prvních dnech díky tomu může nastat na střevní stěně zvláštní adaptační reakce.

Bakterie

Ta spočívá v tom, že receptory ve střevní sliznici vyhodnotí přítomnost jiných bílkovin a v první fázi se tomu tělo má tendenci bránit. Dochází k mírnému zvýšení peristaltiky střeva a může se objevit řidší stolice, která je důsledkem rychlejšího pohybu tráveniny ve střevě. Pokud však na tuto mléčnou náhražku dítě postupně navyknete (normálně se kojí a na závěr kojení se jen nepatrně dokrmí náhražkou), prakticky žádné změny ani nezaznamenáte. Bakterie Lactobacillus acidophilus totiž odvede svoji práci a dokáže bílkovinu z mléčné náhražky přetvořit takovým způsobem, že se stane pro dítě přijatelnou (odezva receptorů střevní sliznice se významně sníží). Samotné bakterii tímto způsobem také umožníte získat čas na adaptaci, jinými slovy, aby si dokázala přizpůsobit svůj metabolický aparát na změnu ve složení mléka.

Mateřské mléko se tráví přibližně dvakrát rychleji, než jakákoliv jiná mléčná náhražka. Dítě dokáže strávit plnou dávku mateřského mléka přibližně za 1,5 až 2 hodiny. Bylo také prokázáno, že častější kojení podle požadavků dítěte, byť i v menších dávkách, nakonec vede za celý den k vyššímu příjmu mléka, než v případech pravidelných intervalů. Dítě tak i rychleji zvyšuje svoji hmotnost.

Složení mléka je přizpůsobeno potřebám dítěte

Mezi savci je velký rozdíl ve složení jejich mateřského mléka a tyto odchylky jsou dány způsobem vývoje mláděte od narození. Například mládě tuleně musí rychle vyrůst a získat silnou vrstvu tuku, která jej chrání ve studené vodě proti chladu. Proto tulení mléko obsahuje přibližně 53,2% tuku, asi 11,2% bílkovin, jen 32,3% vody a pouze 2,6% cukrů. Kravské mléko je naopak velice podobné lidskému, obsahuje 86,1% vody, 4,5% tuku, 3,8% bílkovin a 4,9% cukrů. Lidské mateřské mléko obsahuje 87,4% vody, 4,5% tuku, 1,1% bílkovin a 6,8% cukrů. Zbytek u všech uvedených mlék tvoří minerální látky (do 100%). Jak je vidět, kravské mléko obsahuje více bílkovin a méně cukrů, proto se při výrobě mléčných náhražek z kravského mléka doplňují cukry. Tím se sníží současně obsah bílkovin a tuku. Někdy se proto ještě přidává i vhodný rostlinný olej.

Mléčné náhražky, které jsou doplňovány klasickým cukrem nebo glukózou nejsou úplně ideální, lepší je, pokud je doplňován mléčný cukr laktóza. Vysvětlení tohoto biochemického požadavku je dosti složité a překračuje rámec tohoto pojednání.

Jak stimulovat tvorbu mléka

Tvorba mléka je poměrně složitý proces a může být ovlivněn celou řadou faktorů, jako jsou vaše emoce, zdraví a zejména skladbou vámi přijímané potravy. V prvních fázích je přechod z kolostra na mléko iniciován hormonálně, postupně však vliv hormonů estrogenu a progesteronu klesá a produkce mléka je dále stimulována vlastním sáním dítěte.

Nervové vzruchy jsou při dráždění prsní bradavky a prsního dvorce přenášeny do mozku a ten vysílá signály do hypotalamu. Tento dále signály zprostředkuje hypofýze, která začne produkovat hormon prolaktin, který nakonec stimuluje tvorbu mléka. Tento proces se označuje jako prolaktinový reflex. Hypofýza současně produkuje další hormon, oxytocin, který vyvolává stahy svalů obklopujících mléčné žlázy a tím zajišťuje vypuzování mléka - ejekce mléka nebo také spouštěcí reflex.

Ztráta prolaktinového reflexu

Někdy, z jakýchkoliv důvodů, můžete mít tendenci odstranit mléko z prsů, aniž budete v té chvíli kojit. Lze to provést rukou nebo pomocí podtlakové odsávačky. Takto odstříknuté mléko lze uchovávat v ledničce až 48 hodin, pokud je dobře uzavřené v čisté lahvi. Použitím odsávačky se stimuluje naběhnutí prsu a tím je i stimulována produkce mléka.

Někdy může nastat situace, kdy žlázy zduří, naplní se mlékem a vlivem tlaku budou prsa bolestivější. Bolestivost může být příčinou utlumení prolaktinového a spouštěcího reflexu a efektem je zpomalení produkce mléka. V takovém případě je třeba mléko z prsu odsát a zabránit tak přeplnění. Aby se situace neopakovala, je třeba zajistit pravidelnější a hlavně častější kojení.

Tak jako je nutné pravidelné kojení, je stejně důležité nechat zcela vyprázdnit jeden prs, než dítě přiložíte ke druhému. Tím totiž zajistíte, že dítě nebude dostávat jen první část (mlezivo), která je méně výživná, než mléko, které za mlezivem následuje.

Vaše strava je mimořádně důležitá

V době kojení je vaše tělo vystaveno mnohem většímu nutričnímu tlaku, než v období těhotenství. Je důležité zajistit dostatek bílkovin, vápníku a železa, dokonce se doporučuje během kojení železo dodávat ve formě vhodného a hlavně dostatečně účinného doplňku stravy nebo léčiva. To proto, že železo je poměrně obtížně z potravy získáváno a tak se velice snadno dostanete do stavu deficitu. Vzhledem ke zcela specifickým nárokům vašeho organismu v době kojení většinou klasické doplňky stravy nepřináší kýžený efekt. Proto jsou vyvinuty zcela speciální preparáty a většinou mají i trošku odlišný režim v doporučeném způsobu konzumace. I přípravek, který může mít dobré složení, pokud není odpovídajícím způsobem konzumován, nemusí přinést očekávaný efekt.

Dítě odmítá krmení

Občas se stane, že dítě bude odmítat sát a brzy po zahájení pití začne usínat. Je třeba si uvědomit, že sání je pro něj poměrně velkou námahou a hodně záleží i na tom, jakou polohu při sání zaujímá. Někdy je vhodné nechat jej ležet vedle sebe a lehnout si natočená na bok. Pokud je prs příliš naběhlý a dítě má problémy s jeho uchopením, může pomoci předcházející mírné odstříknutí a částečné vyprázdnění prsu. V žádném případě není na závadu nechat v takových situacích dítě vyhladovět. Obvykle se zanedlouho o svoji dávku přihlásí samo.

Související články

Porod

Techniky kojení

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.lactavit.cz