Galenus

Mateřství, těhotenství

Plánujeme miminko

Co bychom měli vědět

Otěhotnění může být nejradostnější a nejjednodušší událostí vašeho dosavadního života, na druhou stranu se však může stát silně frustrujícím obdobím.

Dítě

Okamžikem oplodnění vajíčka dochází k tak výrazným hormonálním změnám, které vyvolají celou řadu dalších projevů co se týče změn v metabolismu, fyziologickém ale i sociálním chování, že je některá budoucí maminka může zvládat s určitými obtížemi.

Nesmírně důležitým se z pohledu moderní medicíny a psychologie jeví, v jakém stavu je organismus ženy bezprostředně před oplodněním.

Zdravotní stav partnerů

Pokud má být těhotenství plánované, doporučuje se prověřit zdravotní stav obou partnerů a minimalizovat tak riziko výskytu potenciálních vrozených vad u narozeného dítěte. Mnoho rozborů se provádí během těhotenství, vždy je však výhodnější znát případná rizika ještě před uvažovaným oplodněním. Absolvování vybraných vyšetření před otěhotněním je výrazem odpovědnosti a morální vyzrálosti obou partnerů a jejich připravenosti nést zátěž, kterou bezesporu těhotenství a následná výchova potomka je.

Ženy dnes pracují v řadě zaměstnání. Mnohdy na ně po návratu domů čeká „druhá směna“, zajištění chodu domácnosti. Psychická zátěž spojená s nevhodným životním stylem může způsobit poruchy v menstruačním cyklu a výrazně zhoršit úspěšnost v plánovaném otěhotnění.

Pochopení ovulačního cyklu

Klíčem k otěhotnění je porozumění vašemu ovulačnímu cyklu. Jen tak budete schopna určit nejpříznivější dobu k otěhotnění. Každá žena má svůj vlastní cyklus, který se liší od jiných žen. Také délka doby potřebné k otěhotnění je u každého páru jiná. Normálně plodné páry mají asi 25%ní šanci na otěhotnění při každém ovulačním cyklu. V celkovém počtu zdravých plodných párů asi v 85% počnou dítě do jednoho roku. Přesto není žádnou vyjímkou doba delší než jeden rok, než se to i u zdravého páru podaří.

Výrazně lze otěhotnění napomoci, pokud oba partneři přizpůsobí svůj životní styl a stravování svému cíli. Příprava k otěhotnění může být pro někoho zcela zbytečná, u jiného páru však bude podmínkou nutnou.

Související články

Příprava na těhotenství

Těhotná ano, či ne

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.multiplus.cz