Galenus

Těhotenský jídelníček, těhotenství, mateřství

Příprava na těhotenství

Kdy začít?

Dnes se doporučuje začít s přípravou těhotenství několik měsíců dopředu, uvádí se aspoň 3 měsíce. Čím delší je toto přípravné období, tím lépe se organismus ženy na těhotenství může připravit. Tato příprava zvyšuje šance na normální a zdravé těhotenství i následný porod.

Strava je základem

Protože jsme tím, co jíme, tvoří skladba přijaté potravy základ této přípravy. Je třeba připravit trávicí systém na zvýšenou činnost, umožnit všem vnitřním tkáním dosáhnout optimální stav zejména v produkci trávicích šťáv. Nesmírně důležitým faktorem je normalizace střevní mikroflóry, neboť tato hraje v období těhotenství mimořádně důležitou roli.

Jablka

Důležitý je také normální krevní obraz, zejména co se týče počtu červených krvinek. Ty během těhotenství odvádí velmi důležitou práci, zajišťují dostatek kyslíku pro buňky těla matky (která musí ve zvýšené míře produkovat celou řadu živin) ale hlavně zásobují vyvíjející se plod. Nastávající maminka dýchá za dva a krev tyto zvýšené nároky na dodávku kyslíku musí zajistit.

Střevní sliznice je rozhodující pro vstřebávání živin

Důležitý je také stav střevní sliznice, neboť tato je především odpovědná za vstřebávání živin. Málokdo si uvědomuje, že buňky na povrchu sliznice se velice rychle obměňují a sliznice je velice zranitelná z pohledu mechanické zátěže. Na funkci sliznice má mimořádný vliv vláknina obsažená v potravě. V poslední době se nesmyslně zdůrazňuje konzumace celozrnného pečiva, někteří lidé to pod vlivem této reklamy s příjmem takových potravin až přehání. Je nutné si uvědomit, že otruby obsahují těžko stravitelnou vlákninu a pokud takováto potrava není dobře rozmělněná, působí na sliznice a může vyvolávat až drobná poranění a krvácivost. Sliznice se sice zahojí, ale rány se zacelují pojivovou tkání, která nemá schopnost produkovat důležité střevní látky. Přes takovou pojivovou tkáň také neprostupují živiny. Zajizvená střevní sliznice má pak sníženou schopnost ve vstřebávání živin. Tato vláknina je pro organismus žádoucí, musí však být v úměrném množství a hlavně dobře rozmělněná. Pečivo z celozrnné mouky ANO, ale mouka musí být dobře rozemletá. K používání pečiva obsahující nerozmělněné otruby nebo dokonce celá semena jsou určité výhrady.

Zrající sýr

Podobně se chová vláknina z přezrálé zeleniny (lidově zdřevnatělé). Jistou cestou je tyto potraviny povařit i za cenu toho, že se sníží obsah aktivní formy vitamínu C. Pokud vám bude někdo tvrdit, že se ničí všechny vitamíny a minerálie, neví o čem mluví. Většina vitamínů bez problémů snáší teploty nad 100°C a minerální látky nelze vařením zničit. Povařením při teplotě nad 80°C se však mírně mění vlastnosti přítomné vlákniny a tato se stává pro organismus výrazně výhodnější.

K tomuto jevu nemůže však dojít při teplotách pod 65°C, což jak všichni víme, je teplota v těle nedosažitelná. Pokud se tedy taková vláknina konzumuje v přirozeném stavu, není pro organismus zase tak výhodná. Dávejte tedy přednost mladé a šťavnaté zelenině. Na tomto místě je také důležité zdůraznit, že u ovoce platí pravý opak. Čím více je ovoce vyzrálé, tím lepší. Platí to zejména pro jablečnou vlákninu.

Pozor na zřídnuté kosti

Je také velice vhodné znát stav svých kostí z pohledu hustoty. Odborná literatura uvádí, že žena se sníženou hustotou kostí (odvápnění) prodělává těhotenství s intenzívnějším průběhem některých zdravotních obtíží a v poslední době se objevují i zmínky o tom, že u narozeného dítěte může být zaznamenána snížená odolnost vůči některým onemocněním. Je proto žádoucí zvýšit příjem vybraných mléčných produktů (tvrdé sýry, jogurty, zakysané mléko, tvaroh …) a zařadit vhodné doplňky stravy.

Bez pohybu to nejde

Důležitá je úměrná pohybová aktivita. Není nutné navštěvovat fitcentra a ničit své tělo na sportovním nářadí. Stačí co nejdelší pobyt na čerstvém vzduchu, procházky, rekreační jízda na kole, plavání a celá řada dalších běžných pohybových aktivit. Pohybová aktivita musí zajistit zvýšený průtok okysličené krve všemi tkáněmi, a tím zlepšit jejich funkci a umožnit dosažení jejich optimálního stavu. Určité varování platí pro nadměrné opalování, procesy probíhající v nadměrně exponované pokožce nejsou úplně bez rizika.

Psychická pohoda je důležitá

Neméně důležitou je psychická pohoda bez zbytečných stresů a emotivních situací. Je velice žádoucí, pokud si může žena o očekávaném těhotenství a potomku povídat a tak trošku i fantazírovat. A to nejen se svým partnerem, ale i s ostatními blízkými osobami.

Nekuřte, omezte alkohol a nepoužívejte drogy

Žena by se měla vyvarovat kouření, zvýšené konzumaci alkoholických nápojů (nepravidelný malý příjem je však žádoucí, zejména se to týká červeného vína) a v žádném případě by neměla požívat jakékoliv návykové látky. Určitá střídmost by měla být v neuvážené konzumaci bylinných čajů. Zejména některé byliny mohou v nadbytku a při dlouhodobějším používání způsobit spíše potíže. V případě, že její zdravotní stav vyžaduje konzumaci jakýchkoliv léků, měla by zamýšlené těhotenství konzultovat co nejdříve se svým ženským lékařem. Neměla by konzumovat vysoké dávky vitamínů, střídmost je na místě a dodržovat spíše doporučené denní dávky. Je třeba si uvědomit, že nadměrným příjmem pouze jednoho vitamínu dochází k rozkolísání fyziologické rovnováhy a tělo se tomuto stavu brání i za cenu omezení některých procesů. Toto pak může v konečném důsledku opět vyvolat nežádoucí stav. Obecně platí, že příjem vysokých dávek pouze některého z vitamínů nebo minerálních prvků je z kategorie léčebného zásahu a měl by být vždy proveden v součinnosti se svým ošetřujícím lékařem.

Láhev vína

Někteří odborníci poukazují na souvislost zvýšeného příjmu kofeinu a s tím související prodlužování doby početí, dokonce se to dává do souvislosti i s neplodností. Tento závěr není sice jednoznačně potvrzen, stojí ale za úvahu snížit počet konzumovaných káv denně.

Upravte svoji váhu

Žádoucím je upravit i svoji váhu, pokud patříte k hubenějším nebo naopak trpíte nadváhou. Rychlé snížení svoji hmotnosti však není žádoucí. Je ale potvrzeno, že podváha u matky vede v převážné většině případů i k nízké porodní hmotnosti dítěte.

Pozor na toxické látky a infekce

Je třeba se vyhýbat kontaktu s toxickými látkami, různými přípravky k hubení škodlivého hmyzu, hlodavců, některých nátěrových hmot. Nebezpečným může být také kontakt s výkaly některých zvířat, jako například hlodavců a také koček. Nebezpečným se také může stát kousnutí některým hmyzem, zejména pak klíštětem. V letních měsících je na místě určitá obezřetnost při konzumaci lesních plodů a plodů rostlin rostoucích podél cest. Důvodem je právě možné potřísnění výkaly nebo také slinami od divokých infikovaných zvířat.

Související články

Plánujeme miminko

Těhotná ano, či ne

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz