Galenus

Cukry, sacharidy, potřeba sacharidů, škroby, fruktóza

Potřeba sacharidů

Sacharidy

Sacharidy neboli cukry jsou základním zdrojem energie. Jednoduché cukry jsou prakticky okamžitě využitelné a nalezneme je především ve zralém ovoci, částečně i v zelenině. Jedná se především o glukózu a fruktózu, která se někdy ne zcela správně označuje jako ovocný cukr. To proto, že to vyvolává dojem, že v ovoci je přítomna jen fruktóza, ve skutečnosti je zde přítomna i glukóza. Protože je však glukóza hlavním cukrem krve živočichů, zažilo se hovorové označování a dělení na ovocný a krevní cukr.

Hrozny

Cukrů je mnoho

Pro živé buňky však není úplně výhodné pracovat jen s těmito jednoduchými cukry a důvod je velice prostý. Podléhají okamžité přeměně a buňka by tak naráz měla k dispozici velké množství energie ale posléze by ji naopak chyběla. Proto příroda vymyslela důmyslný systém, a vytvořila celou skupinu různých cukrů. Některé jsou jen nepatrně složitější a tedy jen o něco pomaleji zpracovatelné, jiné jsou naopak složitější a chvíli to trvá, než z nich buňka energii získá. Takto se rozloží příjem a získávání energie do delšího časového úseku a hlavně postupně.

Rychlé zdroje energie

Mezi cukry, které patří do skupiny relativně rychle rozložitelných, patří klasický řepný cukr sacharóza a dále potom mléčný cukr laktóza. Zajímavostí je, že i když jsou si velikostně oba cukry velice podobné, je využitelnost řepného cukru více než 50x lepší, než mléčného cukru.

Potraviny obsahující škroby

Hlavním zdrojem energie jsou však složité cukry označované jako škroby. Jsou sice tvořené glukózou, ale jejich rozklad až na glukózu je přece jenom složitější proces a tak je využití energie získávané jejich rozkladem pomalejší. A to je pro energetický metabolismus našeho těla velice výhodné. Škroby jsou obsaženy především v obilninách, bramborách, rýži, kukuřici a samozřejmě i v zelenině a ovoci. Škrob je hlavní složkou mouky a tak výrobky jako je pečivo, těstoviny, chléb a různé sladkosti patří mezi potraviny zajišťující především energii. Jídel připravených z mouky, brambor a rýže by měla žena v období těhotenství zkonzumovat denně asi 300 až 400 gramů, samozřejmě přizpůsobeno své vlastní váze.

Obilí

Je třeba ale vzít v úvahu i spotřebu klasického cukru, protože i on je zdrojem energie a proto jeho spotřeba musí být zahrnuta do plánované spotřeby sacharidů.

Související články

Těhotenství a výživa

Glukóza

Glykemický index

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.diachrom.cz