Galenus

Trávení, trávicí ústrojí, játra

Játra

Játry prochází veškerá krev ze střev

Játra jsou největší žlázou v těle. Přes ně protéká veškerá krev, odváděná ze střev a jako první přicházejí do styku s látkami přijatými z potravy. Jaterní buňky mají obrovskou regenerační schopnost, jsou však vystaveny účinku odpadních produktů metabolismu těla. Produkují žluč, která se shromažďuje a zakoncentrovává ve žlučníku.

Játra

Játra jsou velkou chemickou laboratoří

V průměru váží játra u dospělého člověka 1,5 kg. V nich se odehrávají prakticky všechny reakce, spojené s přeměnou získaných živin do forem potřebných pro vlastní tělo. Ze stavebních kamenů, získaných rozkladem bílkovin, škrobů a tuků obsažených v potravě, opět sestavují složité sloučeniny, avšak v nové formě, potřebné pro vlastní tělo.

Většinu odpadních látek, vznikajících při této přestavbě však do krve neuvolňují, ale důmyslným způsobem je začleňují do žluče. Tímto způsobem se tělo zbavuje velkého počtu metabolických zplodin, které nemá zájem žádným jiným způsobem použít pro vlastní potřebu. Žluč je odváděna do dvanácterníku, tím se tyto nežádoucí látky dostávají do tráveniny, a protože většinou mají zhoršenou schopnost prostupovat střevní stěnou do krve, jsou stolicí odváděny z těla ven. Pozorný čtenář jistě zaregistroval fakt, že mnohé metabolické zplodiny vůbec nepřichází do styku s dalšími tkáněmi v těle a tyto nejsou tedy vystaveny jejich nepříznivému působení. Také celá řada léků je z těla vylučována prostřednictvím žluče.

Žluč se zakoncentrovává ve žlučníku

Žluč je v játrech produkována trvale a tato jaterní žluč je skladována a zakoncentrovávána ve žlučníku. Vylučování žluči je podporováno zvýšeným prokrvením jater, zvýšenou koncentrací solí žlučových kyselin v krvi, sekretinem a drážděním nervu vagus.

Játra plní funkci detoxikační

Z potravy tělo nepřijímá jenom žádané živiny, ale do krve se dostávají přes střevní stěnu i látky nežádoucí nebo přímo škodlivé. Proto plní jaterní buňky i roli detoxikační, spouštějí mechanismy vedoucí k rozkladu nebo jiné přeměně těchto látek na látky organismu neškodné nebo méně škodlivé. Příkladem může být konzumace alkoholu.

V játrech se rozkládá alkohol

Je-li do jater přivedena krev s vyšším obsahem alkoholu, začnou jaterní buňky produkovat ve zvýšené míře enzym alkoholdehydrogenázu, jejímž působením se hladina alkoholu v krvi postupně snižuje.

V játrech se tvoří sloučeniny tělu vlastní

Živiny přijímáme do těla z různých zdrojů. Například bílkoviny mohou pocházet z rostlinné nebo živočišné stravy. Působením enzymů jsou postupně rozloženy na jednotlivé aminokyseliny a v jaterních buňkách pak opět složeny podle vlastního vzorce. Játra pak krví opouštějí nové bílkoviny složením odpovídající potřebě vlastního těla.

Játra tvoří glykogen a tuky

Krví přivedené natrávené škroby a složitější cukry játra dále rozkládají až na jednoduchý cukr glukózu, často nazývanou krevním cukrem. Protože je obsah glukózy v těle přísně střežen, je jakýkoliv její nadbytek přeměňován na jaterní glykogen, přičemž za určitých okolností může být glukóza přeměňována i na tuk. Glykogen je pohotovostní zásobou glukózy v těle a z chemického hlediska je to jakási obdoba rostlinného škrobu.

Přijímané a částečně rozložené tuky jsou v jaterních buňkách opět přebudovány na žádané formy. Takto vytvořený tuk je krví transportován do existující nebo nově se vytvářející tukové tkáně, kde se ukládá ve vakuolách tukových buněk.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz