Galenus

Trávení, trávicí ústrojí, slinivka, pankreas

Slinivka

Slinivka produkuje asi 2 l tekutiny

Slinivka břišní neboli pankreas, produkuje denně přibližně 2 litry pankreatické šťávy, což je nelepkavá vodnatá tekutina bohatá především na hydrogenkarbonátové ionty a trávicí enzymy. Enzymy pak zabezpečují další rozklad složek potravy.

Slinivka

Vedle hydrogenkarbonátových iontů a enzymů obsahuje pankreatická šťáva další minerální látky. Jedná se zejména o sodík a draslík, v menší míře pak vápník, zinek fosforečnany, sírany a chloridy. Podobně jako žaludek, vylučuje i slinivka své trávicí šťávy pod vlivem hormonů, tvořených ve sliznici dvanácterníku a horních částí tenkého střeva.

Sekretin stimuluje produkci hydrogenkarbonátových iontů

Podnětem pro vylučování hormonu sekretinu ve dvanácterníku jsou zejména tuky a nízké pH tráveniny způsobené přítomností kyseliny chlorovodíkové ze žaludku. Sekretin stimuluje produkci vodnaté části pankreatické šťávy, bohaté především na hydrogenkarbonátové ionty. Tyto mají za úkol neutralizovat kyselost tráveniny.

Produkci enzymů stimuluje pankreozymin

Druhým hormonem, produkovaným sliznicí dvanácterníku je pankreozymin-cholecystokinin, který stimuluje produkci tekutiny s vysokým obsahem enzymů. Většina těchto enzymů, zejména trypsin, je slinivkou vylučována jako neaktivní forma proenzymu. Teprve působením enzymu enteropeptidázy, vylučované do tráveniny sliznicí dvanácterníku, dochází k jejich přeměně na aktivní formy. Pokud za patologických stavů dojde k aktivaci těchto enzymů ještě uvnitř slinivky, dochází k samonatrávení orgánu. Toto onemocnění se označuje jako akutní nekróza pankreatu.

Slinivka produkuje široké spektrum enzymů

Mezi nejdůležitější enzymy produkované slinivkou patří trypsin, chymotrypsin a karboxypeptidáza. Tyto enzymy štěpí bílkovinnou složku tráveniny a dokončují tak práci započatou pepsinem v žaludku. Dále je zde sekretována α-amyláza štěpící škroby a glykogen na oligosacharidy. Jejich další štěpení pak probíhá účinkem enzymů produkovaných sliznicí tenkého střeva.

Slinivka také produkuje nejdůležitější enzym pro trávení tuků. Tato pankreatická lipáza štěpí tuky až na mastné kyseliny. Dalším, poměrně důležitým enzymem, je cholesterolesteráza. Tento enzym pozměňuje molekulu cholesterolu tím, že na ni připevňuje mastné kyseliny a tím vzniká prostorově větší sloučenina, jejíž propustnost přes střevní stěnu do krve je výrazně snížena. Přichází-li však z jater signál o nedostatku cholesterolu, uvolňuje tento enzym opět z této sloučeniny volný cholesterol, který se pak ve střevě zpět resorbuje do krve a je odváděn do jater. Zde z něj vznikají žlučové kyseliny.

Enzymy se vzájemně aktivují

Pankreatická šťáva se mísí se žlučí, neboť vývod ze slinivky se spojuje s vývodem ze žlučníku ještě před vyústěním do dvanácterníku. K účinné změně proenzymů na aktivní formy je třeba nejprve upravit kyselost tráveniny a tak ji ostatní složky obou tekutin upravují na žádanou hodnotu. Po neutralizaci kyseliny začne naplno působit enteropeptidáza, jejímž účinkem se mění zejména trypsinogen na aktivní trypsin. Trypsin pak iniciuje i přeměnu chymotrypsinogenu na aktivní chymotrypsin. Podobně jsou aktivovány i další proenzymy. Trávení tak může plynule pokračovat dále. Opět jedno z jednoduchých a přitom vysoce efektivních řešení.

Slinivka produkuje některé hormony

Slinivka je i producentem některých hormonů. Tato endokrinní funkce pankreatu je lokalizována v Langerhansových ostrůvcích, což jsou skupiny buněk, rozptýlené po celém orgánu. β-buňky produkují inzulín a α-buňky glukagon. Oba tyto hormony ovlivňují metabolismus cukrů.

Související články

Cukrovka

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz