Galenus

Vitamín D, cholekalciferol

Vitamín D

Charakteristika

Vitamín D není jednou látkou. Jedná se o komplex sloučenin, zařazovaných do skupiny kalciferolů. Praktický význam mají pouze vitamín D2 neboli ergokalciferol a vitamín D3 označovaný jako cholekalciferol. Vznikají v kůži působením ultrafialového záření. Jak název napovídá, cholekalciferol má svůj původ v tolik obávaném cholesterolu. Jedná se o bezbarvé krystalické látky rozpustné v tucích. Jsou poměrně stálé při vyšších teplotách, na světle a za přístupu vzduchu se rozkládají. K rozkladu nedochází, jsou-li rozpuštěné v oleji. Obsahuje-li připravované jídlo tuk, jsou ztráty vitamínu D při zpracování malé.

Aktivita tohoto vitamínu se uvádí v mezinárodních jednotkách a platí přepočet, kdy 1 μg = 40 m.j.

Kapr

Přirozené zdroje

Dobrými zdroji jsou kvasnice, některé oleje a žloutek.

Průměrný obsah vitamínu D v potravinách (µg / kg)
rybí olejaž 5.000
olej z rybích jateraž 4.000.000
ryby4.000
vepřové maso12
játra hovězí25
játra vepřová23
mléko0,1
máslo25
tvrdý sýr50
vejce - žloutek80
mateřské mléko0,1
kvasnice suš. ozařovanéaž 500

Denní potřeba

Děti 10 μg, dospělí 15 μg. Podrobnější dělení podle věkových kategorií se neuvádí. Takovéto množství stačí tělo vytvořit v kůži na obličeji a rukou při běžném pohybu na slunci. Uvádí se, že 1 cm2 naší pokožky dokáže při optimálních podmínkách slunečního svitu vyprodukovat asi 18 m.j. účinného vitamínu D za den. Horší situace nastává v zimních měsících, neboť slunečního svitu je málo a dostatečný přísun vitamínu D není možno potravou zajistit.

Doporučená denní dávka vitamínu D je v ČR stanovena vyhláškou na 5 μg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 10 μg.

Projevy předávkování

Z všech vitamínů je předávkování vitamínem D nejnebezpečnější. Při nadbytečném příjmu dochází k nevolnostem, zvracení, ke zvýšení krevního tlaku, projevuje se výrazná nechuť k jídlu, pocity žízně, svědění pokožky, průjmy a snižování tělesné hmotnosti.

Při současném podávání vyšších dávek vitamínu D s mlékem může nastat zvýšené vylučování hořčíku.

Za již značně rizikovou hranici se považuje dávka kolem 100 μg. Dlouhotrvající nadbytek vede k nadměrnému ukládání vápníku, především v ledvinách a může vést až k jejich selhání.

Projevy nedostatku

Nedostatek vitamínu D způsobuje u dětí křivici (rachitis) a u dospělých měknutí kostí (osteomalacie). V obou případech nevzniká onemocnění jako přímý důsledek nedostatku vitamínu D, ale dochází vlivem jeho nedostatku k poruchám v hospodaření s vápníkem a fosforem.

Tak zvané pobolívání kostí v zimních měsících u lidí po třicítce může být prvním varováním před nastupujícícm odvápňováním kostí, které může mít příčinu v nízkém přívodu tohoto vitamínu do těla. Také léčba kortikosteroidy může vyvolat odvápnění kostí a nedostatek vitamínu D.

Biochemická aktivita

Vitamín D vzniklý v kůži vlivem UV záření je krví transportován do jater, kde dochází k jeho částečné přeměně, která je dokončena v ledvinách. Vzniklé látky se svou biochemickou aktivitou spíše podobají hormonům. Jednou z těchto látek je kalcitriol. Tato látka zvyšuje vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě a tím zajišťuje zvýšený přísun z potravy.

Dokáže však také část vylučovaného vápníku a fosforu vrátit zpět do krve. Je-li vitamínu D nadbytek, je obsah obou prvků vysoký a projeví se to již zmiňovaným selháním ledvin. K poruchám v hospodaření s vápníkem nemusí dojít pouze z důvodů nedostatku vitamínu D, ale i poruchou v tvorbě kalcitrolu v ledvinách. K tomuto projevu může dojít při chronickém selhání ledvin a u lidí odkázaných na činnost umělé ledviny.

Cholekalciferol

Na našem trhu se objevuje celá řada doplňků výživy, které vitamín D obsahují. Je však nutné varovat před neuváženým dávkováním. V každém případě je opodstatněnost konzumace takových přípravků vhodné konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Související články

Vitamíny

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.multiplus.cz

www.vitaminyplus.cz

www.kerbet.cz