Galenus

Vitamín E, tokoferol

Vitamín E

Charakteristika

Podobně jako i jiných vitamínů, ani vitamín E není jednotnou látkou. Patří do skupiny tokoferolů a za zmínku stojí 4 sloučeniny označované jako α-, β-, γ-, δ-, -tokoferol.

Nejúčinnější forma je α-tokoferol. Jsou to bezbarvé nebo slabě nažloutlé viskózní oleje, velmi dobře rozpustné v tucích. V kyselém prostředí jsou stálé i při 100 °C, v zásaditém prostředí se za vyšších teplot rozkládají. Jsou to vitamíny velmi citlivé na přítomnost kyslíku a snadno oxidují.

Klíčky

Přirozené zdroje

Tokoferoly se vyskytují hlavně v rostlinných olejích a v rostlinných klíčcích. Ze živočišných zdrojů jsou to především ledviny.

Průměrný obsah vitamínu E v potravinách (mg / kg)
sojový olejaž 2.800
olivový olej80
řepkový olej560
lněný olejaž 1.100
olej z obilných klíčků5.500
kokosový olej80
hovězí maso40
vepřové maso6
drůbež2
ryby3
játra hovězí16
mléko1,5
máslo25
tvrdý sýr10
vejce - žloutek35
mateřské mléko6,7
rýže4
mouka pšeničná bílá20
hlávkový salát240
špenátaž 500

Denní potřeba

Jako denní potřeba se uvádějí hodnoty pro děti 4 mg, pro děti nad 8 let 8 mg, pro ženy 10 mg, pro muže a kojící ženy 12 až 15 mg. Někteří autoři uvádějí hodnoty o polovinu vyšší.

Doporučená denní dávka vitamínu E je v ČR stanovena vyhláškou na 12 mg a nejvyšší přípustné množství v denní dávce je stanoveno na 100 mg.

Projevy předávkování

Negativní projevy vysokých dávek z potravy nebyly popsány. Ve Spojených státech amerických se dokonce u některých onemocnění aplikovaly jednorázové dávky kolem 100 mg bez prokazatelného negativního vlivu na organismus. Určité projevy, spojené se zvýšenou krvácivostí lze dosáhnout uměle u jednorázových dávek nad 300 mg.

Projevy nedostatku

Příznaky nedostatku jsou velmi málo prokazatelné. U lidí nebyly zatím ani dostatečně popsané. Z pokusů prováděných na zvířatech se usuzuje, že může hrát určitou roli při sterilitě u samců, při vzniku degenerativních změn pohlavních orgánů a při svalové dystrofii.

Nedostatku vitamínu E byla připisována i snižující se sexuální aktivita u mužů s přibývajícím věkem. Zvýšené dávky vitamínu E však neznamenaly statisticky průkazné zlepšení. Určité výsledky byly dosaženy při kombinaci vitamínu E a zinku, vázaného v organické formě s tím, že není vyloučena spoluúčast stop niklu. Zajímavým zjištěním je, že sloučeniny zinku vázaného v anorganické formě měly spíše efekt opačný. Některé publikace poukazují na podobný efekt v případě železa. Je-li železo vázané v anorganické formě, například jako síran železnatý, dochází ke ztrátě biologické účinnosti molekuly vitamínu E. Tento je nenastane, je-li železo vázané v organické formě. Přesto tomuto vitamínu vědci předpovídají velkou budoucnost v oblasti nádorových onemocnění a při objasňování mechanismů stárnutí buněk.

Biochemická aktivita

Biochemická aktivita tokoferolů je spojena s jejich antioxidačními účinky. Předpokládá se, že působí jako určitá forma ochrany nenasycených mastných kyselin, obsažených v buněčných membránách před účinky oxidačních činidel. Má se za to, že zabraňuje nenasyceným mastným kyselinám v oxidaci a tím i vzniku reaktivních radikálů. Nekontrolovatelná oxidace těchto tuků může vést v konečném důsledku ke vzniku mutací na úrovni genetického materiálu buňky a ke vzniku zhoubných nádorů. Výsledky některých pokusů ukazují na spoluúčast selenu na těchto obranných mechanismech. Selen se zřejmě podílí na tvorbě krevních lipoproteinů, odpovědných za efektivní přenos tokoferolů a karotenů. Spoluúčinkování vitamínu E, selenu a β-karotenu (provitamínu A) je předmětem intenzivního výzkumu ve spojitosti s omezováním vzniku zhoubných nádorů.

Tokoferol

V současné době probíhá po celém světě intenzivní výzkum vlivu zvýšených dávek vitamínu E na metabolismus tuků a cholesterolu, omezení vzniku křečových žil a zejména se hledají odpovědi na otázky spojené s problematikou nádorových onemocnění a anémií. Z objektivního hlediska je však nutné konstatovat, že s ohledem na omezené znalosti v působení vitamínu E, se mu zvláště v populárních publikacích připisuje mnohdy až přehnaná účinnost. Tyto zmínky mohou u některých lidí vyvolat falešné naděje v téměř zázračné účinky, dosahované konzumací vysokých dávek.

Související články

Vitamíny

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz

www.multiplus.cz

www.vitaminyplus.cz

www.kerbet.cz