Galenus

Výživa těhotných a kojících žen

Výživa těhotných a kojících žen

Výživa v těhotenství

Za devět měsíců v těle matky z jediné buňky vyroste nemluvně v délce kolem 50 cm a hmotnosti přes 3 kg. Celý tento vývoj je podmíněn dostatečným přísunem všech živin v potravě matky, eventuelně ze zásob, které organismus matky vytvořil před oplodněním.

03-0065 výživa těhotných a kojících žen

Těhotenství klade mimořádně vysoké nároky na organismus ženy, která musí přísunem živin zabezpečit nejenom potřeby svého těla, ale musí zabezpečit i plod, který se v ní vyvíjí. Je potřeba si uvědomit, že výživa ženy přímo ovlivňuje rostoucí dítě. Žena musí dodržovat pravidelný denní režim ve stravování, jídelníček musí být velice pestrý a jeho složení musí zajistit přísun všech živin. Měla by jídlo konzumovat v menších dávkách a častěji, aby nedocházelo k přílišnému zaplňování žaludku.

Zvláštní chutě v těhotenství

Často se naplno projeví efekty fyziologické paměti. Znamená to, že najednou žena dostane chuť na zcela konkrétní jídlo, i když jej několik let vůbec nekonzumovala. To proto, že někdy dříve zaznamenalo její tělo nedostatek nějaké živiny a ona v této době, třeba i náhodou, zkonzumovala jídlo na tuto živinu bohaté. Její tělo okamžitě tuto situaci vyhodnotilo tak, že potřebnou živinu získalo z potravy, která vykazovala určitý chuťový vjem. V okamžiku, kdy se opět objeví nedostatek této živiny, tělo podvědomě vyvolá chuťový vjem na toto jídlo. A protože v období těhotenství jsou nároky a potřeba živin výrazně vyšší, snadno lze vyvolat u některé živiny nedostatek. Těhotné ženy jsou proslulé svými nenormálními chutěmi. Je zcela běžné, že dostávají chuť na kyselé zelí, následně třeba na zákusek a vzápětí na mléko.

Zácpa v těhotenství

Těhotná žena snadno trpí zácpou. Tento nepříjemný stav lze ovlivnit zvýšenou konzumací syrové i vařené zeleniny, ovoce a tmavého pečiva. Bílé pečivo je vhodné ve stravě omezit, stejně tak i sladkosti. Naopak musí strava obsahovat zdroj hodnotných živočišných bílkovin, jako je vaječný bílek a mléčné bílkoviny buď přímo z mléka, nebo ze sýrů, jogurtů a tvarohu. Rostlinné bílkoviny ze sóji nebo ostatních luštěnin nejsou příliš vhodné.

Doplňky stravy

Stravu je vhodné doplňovat vhodnými multivitamínovými doplňky stravy a tyto konzumovat zásadně v průběhu jídla nebo po jídle. A to s vědomím toho, že některé vitamíny a minerální látky mohou mít zhoršenou využitelnost. Důvod je velice prostý. Konzumací takové tablety nalačno dochází k rychlé změně v rovnováze na sliznicích orgánů trávicího ústrojí a v tělních tekutinách, na které reaguje i vyvíjející se plod. Tyto změny nejsou v žádném případě žádoucí. Obzvláště, jsou-li minerální látky v takovém přípravku obsaženy v anorganické formě, je reakce sliznic negativní a ve zvýšené míře se produkují specifické látky, které zvyšují peristaltiku střeva. Některé z nich ovlivňují i chování sliznice dělohy a placenty. Mezi nejméně vhodné patří sírany a z oxidů zejména oxid zinečnatý a měďnatý. K těmto jevům nedochází u přípravků, které minerální látky obsahují v organické formě. Je nutno dbát na to, aby nedošlo k předávkování vitamínů A a D. Také konzumace doplňků stravy ve formě tablet, které v jedné tabletě obsahují celodenní potřebu minerálů a vitamínů, není vhodná. Těhotná žena by měla dávat přednost doplňkům výživy, jejichž obsah v tabletě pokrývá například třetinovou potřebu a zkonzumovat 3 tablety v průběhu dne.

Výživa v době kojení

Po porodu je třeba zajisti potravou přísun živin na pokrytí energetických potřeb nutných pro zvládnutí mnoha nových úkolů. Navíc musí tělo matky zajistit produkci dostatečného množství mléka. V tomto období musí být strava především hodnotná energeticky, i když nároky na ostatní živiny se nesnižují po celou dobu kojení.

Pro tvorbu mléka potřebuje žena klid a dostatek nepřerušovaného spánku. Předčasná ztráta tvorby mateřského mléka bývá nejčastěji důsledkem přetížení ženy a nedostatkem možného odpočinku. Je to vcelku logická reakce organismu ženy. Pro tvorbu mléka tělo potřebuje obrovské množství energie a tato činnost tělo značně vysiluje. Pokud tělo podvědomě vyhodnotí situaci jako možné ohrožení fungování životně důležitých funkcí, omezí spotřebu energie v těch místech, kde je to pro něj v daném okamžiku nejmenším zlem. Tvorba mateřského mléka je první na řadě.

Správná výživa kojící matky neznamená neodůvodněné přejídání, ale naopak pestrý a promyšlený výživový režim. Je nutné konzumovat větší množství mléka, aspoň 3/4 l denně, mimořádně vhodná je konzumace tvrdého sýru. Je nutné zajistit pravidelný příjem masa, vajec, sýrů, jogurtů, brambor, zeleniny a ovoce. Je vhodné konzumovat v menší míře i luštěniny. V tomto období se začne projevovat deficit železa a proto by měla žena konzumovat doplněk výživy obohacený o organicky vázané železo, nejlépe o laktát železnatý. To proto, že přenos železa do mateřského mléka je omezován jeho transportní rychlostí v těle matky a laktát železa se v současnosti jeví jako nejúčinnější forma příjmu železa (účinné vstřebávání železa do krve je ale podmíněno přítomností tzv. ITF faktoru). Není vhodné nutit ženu do zvýšené konzumace tekutin, její tělo si o optimální množství řekne samo.

Související články

Těhotenství a výživa

Zásady správné výživy

Složení potravy

Příjem živin

Bílkoviny ve výživě

Tuky

Škroby

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

Dr. Zdravíčko Vám radí

Hubnutí s Kerbetem

Ferrumin

Lactavit