Galenus

Sterilita, postkoitální test, testování spermatu, akrozomální test, test penetrace

Zjišťování sterility u mužů

Určení kvality spermatu

Nejprve se provádí vyšetření zaměřené na stanovení počtu spermií, kdy by v 1 ml spermatu nemělo být méně, než 30 miliónů spermií. Hodnocení se provádí mikroskopicky a současně se přitom zkoumají všechny případné anomálie. Většina spermií by měla být normálních. Pokud je obsaženo do 20 miliónů spermií v 1 ml a nebo je v něm zastoupen velký podíl abnormálních spermií, je sperma vyhodnoceno jako nevyhovující.

Mikroskop

Postkoitální test (PCT)

Tento test je zaměřen na posouzení toho, co se stane, když se sperma dostane do vagíny partnerky. Partnerka musí takovou laboratoř navštívit v době předpokládané ovulace. V této době je totiž cervikální hlen snadno překonatelnou překážkou pro spermie na jejich cestě k vajíčku. Mimo tuto dobu je totiž hlen velice hustý. V době ovulace zprůzrační a ztekutí a svou viskozitou se podobá hodně slinám. Spermie takto řídký hlen snadno proplují.

Nejideálnější dobou pro tento test je asi 6 až 10 hodin po pohlavním styku. Partnerka by se neměla omýt, aby nedošlo k vyplavení spermatu z vagíny. Odebírá se vzorek cervikálního hlenu, který se hodnotí mikroskopicky na přítomnost spermií. Pokud je PCT hodnocen příznivě, znamená to, že počet spermií je dostatečný, jejich pohyblivost je dobrá a hlen není vůči spermiím nepřátelský. Pokud je test vyhodnocen jako negativní, opakuje se ještě jednou druhý den.

Testování spermatu

V testu PCT se hodnotí, zda sperma dokáže překonat hlen a dokáže se v něm dostatečně pohybovat. Ale i když je tento test vyhodnocen negativně, neznamená to ještě, že je špatné sperma. Chyba totiž může být i na straně hlenu. Provádí se tedy zkřížený invazívní test. V prvním kroku se testuje sperma s normálním hlenem od dárkyně a ve druhém kroku sperma od dárce s hlenem partnerky. Pokud nejsou výsledky tohoto testu jednoznačné a přesvědčivé, provádí se další testy.

Akrozomální test

Hlavička normální spermie je kryta akrozomální čepičkou, která obsahuje enzymy zajišťující rozpouštění buněčné stěny vajíčka. Jestliže spermiím tato čepička chybí, nejsou schopny vajíčko oplodnit. Spermie se testují pomocí speciálních fluoreskujících látek. Tyto látky začínají fluoreskovat až ve chvíli, kdy se spojí s akrozomální čepičkou. Takové sperma se pak hodnotí pomocí fluorescenčního mikroskopu.

Akrozomální čepička

Test penetrace

Tento test představuje zavedení spermatu do transformačních oocyst (tzv. hamižná vajíčka) a porovnává se, do jaké míry je spermie schopna správně vnikat a splývat s vajíčkem. Při tomto testu není nutné odebírat partnerce vajíčka a hlavně zde nehrozí nebezpečí vzniku embrya splynutím spermie a normálního vajíčka. Splynutím spermie a transformačního vajíčka embryo nemůže vzniknout, i když proces splývání je totožný, jako s normálním vajíčkem.

Související články

Neplodnost mužů

Neplodnost žen

Zjišťování sterility u žen

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.

Zajímavé stránky

www.drzdravicko.cz