Galenus

Formulář k zaslání dotazu, námětu, připomínky apod.

Formulář k zaslání dotazu, námětu, připomínky apod.

Tento web je soukromou iniciativou a je zpracováván především jako studijní pomůcka, která by Vám měla umožnit získat základní informace ke studované problematice a nasměrovat Vás pro další rozvíjení vědomostí. Jsou vítány jakékoliv náměty, připomínky případně upozornění na možné nesrovnalosti nebo chyby, které povedou ke zvýšení odborné úrovně těchto stránek. Neposílejte dotazy týkající se řešení zdravotních problémů. Bez znalosti podrobné diagnózy a anamnézy není možné podávat jakákoliv doporučení nebo se vyjadřovat k Vašemu zdravotnímu stavu. S těmito dotazy se obracejte na svého ošetřujícího lékaře nebo na lékaře - specialistu.

Uvedené údaje slouží pouze pro potřebu správce webu galenus.cz